Joga Joy

DomaWorkshopy a udalostiFotogalériaDokumenty na stiahnutieArchív


Akcie v roku 2017:

Seminár so Swámim Hiteshanandom
Dátum: Sobota 8.7.2017
Čas: 10,00 - 17,30
Miesto: Kultúrne stredisko, Školská 14, Bratislava

Pokračujeme v cykle seminárov so skvelým autentickým indickým učiteľom a s témami,
ktoré máme málokedy možnosť sa v našich podmienkach dozvedieť. Je to unikátna príležitosť
spoznať naozaj klasickú jogu a preniknúť hlbšie do dávnej múdrosti. Po tom, ako sme sa
zaoberali na minulom seminári vayús - energiami v tele - budeme pokračovať témou
ENERGETICKÉ DRÁHY - NÁDIS.


Meditačné ústranie s buddhistickou skupinou Karma Kagyu a Lámom Sangye
Dátum: 14. - 23.7.2017
Miesto:Surya

Budú tam Šamata, Ngondro, individuálne praxe a v druhej polovici prax Buddhu Medicíny.


INTENZÍVNE JOGOVÉ ÚSTRANIE
Dátum: 14. - 20.8.2017
Miesto:Surya centrum, Moravské Lieskové
Lektorky: Jana Čahojová, Zuzka Vývleková

V programe ústrania sú:

 • prax ásan
 • pranayama / správne dýchanie, vnímanie svojho tela, dychové techniky,bandhy,mudry/
 • očistné techniky
 • koncentračné techniky a základy meditácie
 • filozofické východiská jogy
 • úvod do jogovej terapie
 • zvuky a mantry /možno s gitarou :D
 • zameriame sa na intenzívny zážitok a sebapoznanie

Trikrát denne skvelá vegetariánska strava /varí Drahuška – pani domáca a naozaj si pochutnáte/

Rozvrh:
7,00 - 8,00 prax
8,00 raňajky
9,30 - 12,00 teória a prax /s prestávkou/
12,00 obed
16,00 - 18,00 teória a prax /s prestávkou/
18,00 večera
19,30 - 21,00 mantry a meditácia


SEMINÁR SO SWÁMIM HITESHANANDOM
Dátum: Sobota 8.4.2017
Čas: 10,00 - 17,30
Miesto: Kultúrne centrum, Školská 14, Bratislava

Pokračovanie cyklu seminárov so skvelým, autentickým indickým učiteľom.
Minule sme začali tému: Anatómia duše, karma a fyzické limity a pokračujeme -
ČO JE ŽIVOT A SMRŤ, TYPY SMRTI, ČO JE TO DUCH A PREČO EXISTUJÚ A AKÉ SÚ ICH KATEGÓRIE A SUBKATEGÓRIE
- to všetko samozrejme z pohľadu jogy. Toto sú skutočne unikátne informácie, ktoré inak veľmi ťažko
získavame. Swámi dokáže na základe logických, vedeckých a analytických informácií a svojich vlastných
bohatých skúseností vysvetliť súvislosti o ktorých ani netušíme.


Cyklus seminárov so Swamijim /Swami Hiteshanand/
Vždy druhú sobotu v mesiaci.

„Spiritualita a duchovný život“

Reálny svet pod vašimi nohami namiesto imaginárnej ružovej bubliny
„Rozumieť, vidieť, vedieť namiesto veriť“

Semináre so Swamijim sú založené na princípe vytvárania mostu medzi duchovnou múdrosťou
indickej védskej filozofie a modernou vedou. Ako prvý v Európe učí Swamiji duchovnú múdrosť
Véd a jogy na vedeckom / racionálnom základe.

Program seminárov
Čas: 10,00 - 17,30 / 12,00 - 13,00 obed, 15,00 - 15,30 prestávka/

Dátum a miesto Popis
13.2.2016 Meditačné centrum Samádhí - Mariánska 2,BA Interaktívna diskusia o definíciách a detailoch týchto tém:
 • Ako je to naozaj - čo je a čo nie je spiritualita?
 • Čo je cieľom spirituálnej cesty.
 • Čo je božské? Spojenie s ním.
 • Pre koho je to určené, kto sa môže vydať na túto cestu?
POZNÁMKA: Prvý deň je len čisto neformálny a interaktívny rozhovor so Swamijim: je zameraný tak, aby sa každý mohol zúčastniť debaty a sám pre seba si zadefinovať, či sú ďalšie semináre vhodné pre neho/ňu.
12.3.2016 Kultúrne centrum Školská 14
 • Náboženstvá a ich úloha v rozvíjaní spirituálnej múdrosti
 • Typy spirituality
 • Cesty spirituality v závislosti od spoločnosti, času a miesta
 • Ako porozumieť slovu „JOGA“ a jej rozdelenie
 • Predpríprava na to, čo si vybrať
9.4.2016 MC Samádhí
 • Veda a spirituálny rozvoj
 • Chápanie spirituality z hľadiska vedy
 • Význam teoretickej znalosti biológie,fyziky,chémie, elektrickej energie, matematiky a iných vedeckých disciplín
 • Význam jazyka /-ov/ - čo, prečo a ako?
14.5.2016 MC Samádhí Význam nasledujúcich disciplín vo svete spirituality: filozofie, psychológie, mytológie, astrológie.
11.6.2016 MC Samádhí Význam a pochopenie emócií, pocitov, bolesti a utrpenia. Čo sú a ako fungujú ?
10.9.2016 Aštanga joga-najľahšia cesta, ako dosiahnuť vytýčený spirituálny cieľ. Podrobné vysvetlenie:
 • Čím je a čím nie je
 • Čo treba na začiatku zvážiť
 • Na čo by mal byť človek pripravený
8.10.2016 Jamy, nijamy, ásany, pranajama a pratjahara.
 • Čo sú to ? Prečo ? Ako ?
 • Podrobné vysvetlenie a význam
12.11.2016 Základné ásany, pranajama, bandhy a mudry. Podrobné vysvetlenie.
10.12.2016 Dharana, dhyana a samádhí.
 • Čo to je a čo to nie je? Aké je ich využitie?
 • Podrobné vysvetlenie a identifikácia reality týchto konceptov.
14.1.2017 Čakry, granty, kundaliny – podrobné vysvetlenie
 • Čo sú to? Ako pracujú? Aký je ich účel?
 • Jednotlivé praxe a spôsoby, ako s nimi pracovať.
11.2.2017
 • Duša – detailné vysvetlenie anatómie duše.
 • Karma a fyzické obmedzenia.
 • Čo je život a čo je smrť.
 • Typy smrti
 • Čo je duch a prečo existuje?
 • Typy duchov,  kategórie a podkategórie.
11.3.2017
 • Praxe na získanie prístupu k piatim častiam duše.
 • /Minulosť, prítomnosť a potenciálna budúcnosť/
8.4.2017 Dávna veda a mytológia pre spiritualitu z obdobia Véd.
 • Čo sa v nich hovorí ?
 • Aký „jazyk“ a terminológia sa používa vo Védach ?
 • Základné slová sanskritu.
 • Prehľad Véd.
 • Využitie Véd v spirituálnej praxi.
8.4.2017 Dávna veda a mytológia pre spiritualitu z obdobia Véd.
 • Čo sa v nich hovorí ?
 • Aký „jazyk“ a terminológia sa používa vo Védach ?
 • Základné slová sanskritu.
 • Prehľad Véd.
 • Využitie Véd v spirituálnej praxi.
13.5.2017 Aplikovaná spiritualita.
 • Cvičenia/praxe, čím sa riadiť a na čo dať pozor.
 • Udržanie dobrého zdravia, stravovanie, liečivá, prírodné uzdravujúce látky, atď.
 • Teoretické štúdie na tému spirituálna cesta. Knihy ako vodítko k učeniu a rozoznávaniu jednotlivých krokov v individuálnom spirituálnom rozvoji.
 • Majster: ten ktorý môže viesť a sprevádzať na ceste.
3.6.2017 Krátka skúška.
Otázky, týkajúce sa prípadných pochybností účastníkov a ich zodpovedanie.
24.6.2017 Výsledky skúšky, kredity a certifikáty.
Ponuka AISHVARU: podporiť úspešných kandidátov začať ich spirituálnu cestu.


Swamiji ("svámidži") je zakladateľom a predsedom “Aryabharati International Society for Hindu Veda Vignan & Atmic Research”
(Medzinárodnej spoločnosti Aryabharati pre výskum Véd a ľudskej duše), v skratke AISHVAR (viac informácií o organizácii
nájdete na internetovej stránke www.aishvar.org). Na Slovensku chce založiť Európske ústredie organizácie AISHVAR
a vybudovať prvý ashram (ashram je sanskritské slovo pre kláštor).

Čo znamená slovo "swami" ? Titul “swami”, ktorý existuje v Hinduizme, prislúcha len osobe, ktorá úspešne dovŕšila teoretické
a praktické štúdium v ashrame pod vedením existujúceho swamiho dosiahnutím priamej skúsenosti najvyššej duchovnej
realizácie a je teda oprávnená učiť spiritualitu druhých. Slovo “swamiji” vzniká pridaním prípony – ji za slovo swami,
čo je v indickej tradícii úctivý spôsob, ako túto osobu oslovovať.


SEMINÁR SO SWÁMIM HITESHANANDOM
Dátum: Sobota 11.2.2017
Čas: od 10,00
Miesto: KC Školská 14, Bratislava, malá baletná sála

Pokračovanie cyklu seminárov /a druhá časť témy Čakry , granthy a kundalini/. Dokončíme podrobné
vysvetlenie o podstate, fungovaní a spôsoboch, ako s nimi pracovať. U nás málo známe informácie
od autentického učiteľa, ktorý prešiel prísnym, niekoľko ročným výcvikom v ášrame a môže hovoriť
so svojej vlastnej skúsenosti.
V marci bude na túto tému nadväzovať vysvetlenie nádis a vajús / pre tých, čo sa pravidelne
zúčastňujete tu máme zmenu - ten ďalší seminár bude už 4.3/.

Seminár je v angličtine, tlmočený do slovenčiny
Info a prihlášky: janka.cahojova@gmail.com, fb do správy, 0905430062


SEMINÁR SO SWÁMIM HITESHANANDOM
Dátum: 10.9.2016
Miesto: KC Školská 14, Bratislava, malá baletná sála

Pokračovanie cyklu seminárov s autentickým indickým učiteľom Swámim Hiteshanandom. 
Téma stretnutia:  Aštanga joga
- najľahšia cesta, ako dosiahnuť vytýčený spirituálny cieľ.
Podrobné vysvetlenie - Čím je a čím nie je. Čo treba na začiatku zvážiť. Na čo by mal byť človek pripravený.
Seminár je vhodný aj pre tých, ktorí neabsolvovali predchádzajúce časti.

Seminár je v angličtine, tlmočený do slovenčiny


INTENZÍVNE JOGOVÉ ÚSTRANIE
Dátum: 21.8.- 28.8.2016
Miesto: Surya centrum, Moravské Lieskové
Lektorky: Jana Čahojová, Zuzka Vývleková

V programe ústrania sú:

 • prax ásan
 • pranayama / správne dýchanie, bandhy, mudry/
 • očistné techniky
 • koncentračné techniky a základy meditácie
 • filozofické východiská jogy
 • uplatnenie jogy v bežnom živote
 • zvuky a mantry

Trikrát denne vegetariánska strava.

Ústranie bude zamerané na intenzívny zážítok celodennej praxe jogy a sebapoznania.
Rozvrh:
7,00 - 8,00 – prax
8,00 – raňajky
9,30 - 12,00 – teória a prax /s prestávkou/
12,00 – obed
15,00 - 17,30 – teória a prax /s prestávkou/
18,00 – večera
19,30 - 21,00 – mantry a meditácia


WORKSHOP PATANJALIHO JOGA SÚTRY
Dátum: 16.01.2016,
Čas: 09:30 do 14:00
Miesto: KS Školská 14, malá baletná sála


Voľné pokračovanie, ale vhodné aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili predošlých workshopov.

Program:
Povieme si niečo o stavoch a úrovniach vedomia, prekážkach na ceste jogy, o niektorých prvkoch
jogovej praxe, niektoré konkrétne si aj vyskúšame.

INTENZÍVNA PRANAYAMA A MANTRY
Dátum: 4.12.2015,
Čas: 17:00 do 19:30
Miesto: Meditačné centrum SAMÁDHÍ, Mariánska 2


Vhodné pre každého
Vstupné dobrovoľné

Info a prihlášky na: janka.cahojova@gmail.com, 0905430062

WORKSHOP PATANJALIHO JOGA SÚTRY
Dátum: 17.10.2015,
Čas: 9:00 do 14:00
Miesto: Kultúrne stredisko, Školská 14, Malá baletná sála


Voľné pokračovanie, ale vhodné aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili predošlého workshopu.
Program:

 1. Jogínsky koncept mysle
 2. Aktivity mysle a ako ich porozumieť
 3. Prekážky v praxi jogy a čo s nimi
 4. Ako môže Patanjali pomôcť v zostavení svojej individuálnej praxe
 5. Aštanga joga v Patanjaliho ponímaní
 6. Trochu meditácie a mantier


Info a prihlášky na: janka.cahojova@gmail.com, 0905430062


LESLEY ISAACSON CESTY JOGY – ENERGIE V PRÍRODE _ GUNY
Workshop bol presunutý na jeseň 2015

A ako s nimi pracovať prostredníctvom ásan, dychu , zvukov, bándh, mudier...

Dátum: 2.-3.5.2015,
Čas: v sobotu od 9,00 - 18,00, v nedeľu 9,00 - 16,00
Miesto: Darshana Yoga Studio, Štetinova 1, Bratislava


Lesley Isaacson je jednou s najlepších britských učiteliek jogy, ktorá už viac, ako 30 rokov učí
učiteľov a inštruktorov jogy v British Wheel of Yoga.Stále sa intenzívne venuje Iyengarovej joge,
seriózne pracuje s učiteľmi Krishnamacharyovej tradície, v Británii, v Indii aj v rámci Európskej
únie jogy. Je známou homeopatkou a venuje sa aj buddhistickým meditáciám. Jej hodiny sú plné
radosti zo života, entuziazmu a zmyslu pre humor a zároveň hlbokej znalosti klasickej jogy,
starých textov, metodiky a techniky ásan. Poďme sa naučiť to, čo sa učia a praktizujú špičkoví
učitelia v Indii a v Británii. Veľmi vhodné pre učiteľov jogy, ale aj pre každého, kto sa o jogu zaujíma.
NIE je vhodné pre začiatočníkov.

WORKSHOP PATANJALIHO JOGA SÚTRY
Dátum: 19.9.2015,
Miesto: Kultúrne stredisko, Školská 14, Malá baletná sála


Program:

 1. Čo sú to sútry + trochu histórie
 2. Čo pre nás znamená joga
 3. Štruktúra sútier a niektoré pojmy
 4. Ako mi môžu sútry pomôcť v každodennom živote ?
 5. Ako ich môžem použiť v jogovej praxi ?
 6. Recitácia sútier ako súčasť praxe-ukážka


MEDITAČNÉ ÚSTRANIE, vedené Lámom Sangje, autentickým učiteľom tibetského buddhizmu www.kagyu.sk
Pre účasť na tomto ústraní JE POTREBNÉ PRIJATIE ÚTOČISKA.

Dátum: 17.-21.7.2015,
Čas: od 17.7. 9:00 do 21.7. 17:00
Miesto: Surya Centrum, Brestove 1282, 91642 Moravské Lieskové


Rozvrh:
7.00 – 8.00 meditácia (nepovinná)
9.30 – 12.00 hlavná prax (prestávka cca 15 min uprostred)
14.00 – 16.30 hlavná prax (prestávka cca 15 min uprostred)
18.00 – 19.00 Čenrezig (nepovinná)

O Tibetskej joge:
V Tibete a v buddhizme vo všeobecnosti existuje 1000-ročná tradícia, ktorá sa týka vnútorných kanálov a
energií. Texty o umení liečenia obsahujú mnoho rád týkajúcich sa fyzického a duševného zdravia a spôsobov
liečenia chorôb. S tým sa spája bohatá tradícia fyzickej a duševnej jogy.
Cvičenia, ktoré vybral Kjabje Kalu Rinpočhe, obsahujú symbolické polohy a gestá, zážitok priestoru a pohybu
– techniky relaxácii a masáží, praxe dýchania, prácu s vnútornými kanálmi a čakrami, recitáciu mantier,
rozvíjanie súcitu, zážitok prázdnoty a jasnosti mysle.
Joga vnútra je vhodná pre všetkých. Obracia sa k telu, reči a mysli. Jej praktikovanie zmierňuje choroby a
utrpenie, rozptyľuje rôzne zatemnenia mysle, očisťuje negativitu a premieňa utrpenie v šťastie.


ZVUKY A MANTRY PRANAYAMA - Yogačarya Dr.M.V.BHOLE,PhD

Dátum: 21.-22.3.2015,
Čas: v sobotu od 9,00 - 17,00, v nedeľu 9,00 - 16,00
Miesto: Darshana Yoga Studio, Štetinova 1, Bratislava


Napriek tomu, že pán doktor už plánoval ukončiť svoju aktívnu prednáškovú činnosť v Európe,
našiel si ešte čas a na tri dni zavíta do Bratislavy. Dr.Mukund Bhole je medzinárodný expert
na jogu a vynikajúci učiteľ,  výskumný pracovník, lekár a predovšetkým fantastický človek.
U nás sa stal prakticky jogovou legendou. Špecializuje sa na vyučovanie pranayamy ,
kde používa mechanizmy dýchania , výskumu ktorých sa venoval v Kaivalyadhama Inštitúte v Indii.
Na tomto seminári sa budeme venovať práci so zvukmi , vnímaniu ich vibrácií, využitiu v sádhane
aj v self help terapii. Takisto bude pozornosť zameraná na použitie mantier, ich symboliku,
význam, využitie /OM,bija mantry, Gayatri.../

Seminár nie je vhodný pre začiatočníkov.


MALÁ ŠKOLA PRANAYAMY

Dátum: 31.1.2015
Čas: 9,00 – 14,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2


Pokračovanie cyklu workshopov.
Program:

 • vrátime sa podrobne k niektorým technikám -bližšie info o mudrách /"veľkých aj malých"/
 • vysvetlenie niektorých sanskritských pojmov
 • mantra OM, prípadne iná - 108x /alebo aj viac/
 • intenzívna súvislá prax
Môžu prísť aj tí, ktorí ešte nemajú skúsenosti s takouto praxou.


YIN YOGA a PRANAYAMA, intenzívny víkend 20.-22.2.2015

Dátum: 20.-22.2.2015
Miesto: SURYA jogové centrum, Brestové 1282, 91642 Moravské Lieskové, cestu pozri na www.suryacentrum.sk


Pozývame vás stráviť víkend v prekrásnom prostredí Bielych Karpát a jogového centra Súrya s Janette Hodalovou a Janou Čahojovou.
Yin joga je jemná, meditatívna forma jogy, vhodne dopĺňajúca dynamické jangové formy praxe.Pomáha uvedomiť si svoje telo,
zaužívané vzorce správania, zároveň stimuluje dráhy meridiánov a vyrovnáva prúdenie prány.
Pranayama je takisto jemná, meditatívna práca s dychom a energiou. Pomáha vnímať a odstraňovať blokády na všetkých úrovniach.
Je to cesta k hlbokému sebapoznaniu a nachádzaniu kľudu v našej nekľudnej dobe.

PROGRAM: -
Piatok: 20,00 - 21,00zoznámenie a meditácia
Sobota: 7,00 - 8,00 pranayama - prax 14,00 - 15,30 - teória pranayamy a úvod do niektorých techník
8,15 - -raňajky 16,00 - 17,30 - yin joga trochu inak - asistovaná hodina
9,00 - 10,00 úvod a teória yin jogy 18,00 - - večera
10,30 - 12,00 - vedená hodina yin jogy 19,30 - 21,00meditácia a mantry
12,15 - - obed
Nedeľa: 7,00 - 8,00 pranayama - prax12,15 - - obed
8,15 - - raňajky 14,00 - 15,00 práca s energiou dychu
9,00 - 10,00 niektoré aspekty dychu a selfhelp therapy 15,30 - 16,30 na záver antistresová masáž celého tela
10,30 - 12,00 vedená hodina yin jogy, zameraná na vybrané meridiány

3x denne skvelá Drahuškina vegetariánska strava

Trochu o nás:
Janette Hodalová je certifikovaná lektorka Yin jogy /kurz v Prahe u Sebastiana Pucelleho a Murielle Burellier/. Praktizuje rôzne
štýly jogy Yin, Hatha aj Ashtangu. Viac ako 10 rokov sa venuje masážam, predovšetkým liečebným a relaxačným a taktiež kineziológii,
svalovému testovaniu.
Jana Čahojová je certifikovaná lektorka jogy .Venuje sa joge viac ako 30 rokov. Praktizuje pranayamu podľa systému Dr.Bholeho
/indického lekára a medzinárodne uznávaného učiteľa jogy/. Takisto sa zaoberá starými jogovými textami, z ktorých sa snaží pri svojej
praxi čo najviac čerpať.


Možnosť objednať masáž vo večerných hodinách, treba nahlásiť vopred.Archív udalostí roku 2014:

Workshop s DR.BHOLEM - PRANAYAMA A KUNDALINI

Dátum: 29.-30.11 a 6.-7.12.2014
Čas: Sobota 9,00 - 17,00, nedeľa 9,00 - 16,00
Miesto: Darshana Yoga Studio, Štetinova 1, Bratislava


Kundalini - hadia sila, tajomná energia, mystérium... Skúsme s pomocou pána doktora pochopiť a hlavne zakúsiť
o čom staré texty hovoria. Pán doktor nás povedie k tomu, aby sme boli schopní zažiť a vnímať tieto procesy.
Máme to štastie, žš pán doktor predsa len znova príde na Slovensko. Dr. Mukund Bhole je medzinárodný expert na
jogu a vynikajúci učiteľ, výskumný pracovník, lekár a predovšetkým fantastický človek. Špecializuje sa na
vyučovanie pranayamy, kde používa mechanizmy dýchania, výskumu ktorých sa venoval v Kaivalyadhama Inštitúte
v Indii. Vo svojom učení vychádza z originálnych jogínskych textov a verí, že tieto dávne jogínske koncepty
môžeme chápať z pohľadu moderných psycho-fyziologických poznatkov. Jeho prístup je pre nás nesmierne prínosný,
vedie nás k hlbokému pochopeniu seba samého, nastoleniu rovnováhy a uvedomenia tela, dychu a mysle, jemnými a
zároveň neuveriteľne efektívnymi metódami klasickej jogy.


PATANJALIHO JOGA SÚTRY 2 – WORKSHOP

Dátum: 15.11.2014
Čas: 9,00 - 14,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2


Voľné pokračovanie témy, účasť na prechádzajúcich workshopoch nie je podmienkou. Patanjaliho sútry sú základom klasickej jogy
a teda aj základom praxe mnohých z nás. Pre mňa je to už niekoľko rokov srdcová záležitosť, zaoberala som sa nimi pod vedením
Dr.Bholeho a K.Desikachara. Začala som sa venovať aj sanskritu a - rada by som zdieľala to, čo som sa naučila. Takže pozývam
všetkých, ktorí sú či už na začiatku, alebo už niekde uprostred cesty, spolu nám to určite pôjde lepšie.
Program:

 1. Čo môže Patanjali priniesť súčasným jogínom /filozofia, terapia, etika, filozofia/
 2. Filozofické východiská Patanjaliho
 3. Niektoré pojmy a sútry. Významy slova joga
 4. Utrpenie v našom živote a čo s tým z hľadiska Patanjaliho /+ je prílišné zjednodušovanie nebezpečné?/
 5. Recitácia sútier ako samostatná prax


MALÁ ŠKOLA PRANAYAMY

Dátum: V nedeľu, 26.10.2014
Čas: 9,00 - 14,30
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2


Ďalšia časť zo série workshopov v novej sezóne. Budeme, ako vždy, vychádzať zo systému Anubhava Yogy, podľa indického
lekára a jogína Dr.Bholeho, ešte viac využijeme Hatha Yoga Pradípiku a budeme sa snažiť zažiť opäť aj intenzívnu prax.

 1. Základné techniky vnímania aspektov dychu.
 2. Základné techniky pranayamy – krátky prehľad
 3. Mudry - nie len gestá rúk, ale aj celého tela /niektoré "veľké" mudry/
 4. Opäť sa vrátime k mantre OM, ale iné použitie /nesmie predsa chýbať v žiadnej praxi/ a k bija mantrám, prípadne iné mantry
 5. a ako inak, čo najviac praxe
Info, prihláška: fb, janka.cahojova@gmail.com, 0905430062

MALÁ ŠKOLA PRANAYAMY - MANTRY, ZVUKY A TICHO

Dátum: Sobota 27.9.2014
Čas: od 9,00 do 14,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2, Bratislava


Začíname nový cyklus workshopov. Budeme sa venovať vnímaniu rôznych zvukov – od jednoduchých až po komplexnejšie,
použijeme mantry, nahlas, artikulovane a mentálne, ak sa podarí, tak aj s niektorými ásanami. Niektoré mantry si
zaspievame, niektoré použijeme na prácu s emóciami, niektoré ako súčasť sádhany /mantra japa/.
Súčasťou tejto praxe je aj ticho a zotrvanie v ňom.

Info: janka.cahojova@gmail.com, 0905430062


INTENZÍVNA PRAX PRANAYAMY

Dátum: Sobota 16.8.2014
Čas: od 9,00 do 13,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2


Praktické využitie techník vnímania aspektov dychu, rôznych techník pranayamy, práca so svetlom a zvukom. Prax bude riadená,
ale tentoraz bude veľmi málo teórie, skôr to bude zážitkový seminár.
Prihlášky a info: fb, janka.cahojova@gmail.com, 0905430062


PRANAYAMA - Cesta k zdraviu a sebapoznaniu
vedie svetoznámy indický učiteľ a lekár Yogačarya Dr.M.V.BHOLE, Phd


Dátum: 18.-20.7.2014
Čas: v piatok 17,00-19,30, v sobotu od 9,00-17,00, v nedeľu 9,00-16,00
Miesto: Darshana Yoga Studio, Štetinova 1, Bratislava


Ešte raz máme to štastie, že pán doktor zavíta do Bratislavy. Dr. Mukund Bhole je medzinárodný expert na jogu
a vynikajúci učiteľ, výskumný pracovník, lekár a predovšetkým fantastický človek. Špecializuje sa na vyučovanie
pranayamay, kde používa mechanizmy dýchania, výskumu ktorých sa venoval v Kaivalyadhama Inštitúte v Indii.
Vo svojom učení vychádza z originálnych jogínskych textov a verí, že tieto dávne jogínske koncepty môžeme
chápať z pohľady moderných psycho-fyziologických poznatkov. Jeho prístup je pre nás nesmierne prínosný, vedie
nás k hlbokému pochopeniu seba samého, nastoleniu rovnováhy a uvedomenia tela, dychu a mysle, jemnými a
zároveň neuveriteľne efektívnymi metódami klasickej jogy.

MALÁ ŠKOLA PRANAYAMY 8.časť

Dátum: 14.06.2014 - Sobota
Čas: 9,00 - 14,30
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2,Bratislava


Záverečná časť série workshopov v tejto sezóne. Budeme, ako vždy, vychádzať zo
systému Anubhava Yogy, podľa indického lekára a jogína Dr.Bholeho, ešte viac
využijeme Hatha Yoga Pradípiku a budem sa snažiť splniť všetko, čo som minule
nasľubovala:

 1. Bandhy - hlavne uddiyana /bandha, mudra aj kriya/
 2. Mudry - nie len gestá rúk, ale aj celého tela / aspoň niektoré "veľké" mudry/
  -pripomenieme si tie, ktoré ovplyvňujú dýchanie, oblasti čakier
 3. opäť sa vrátime k mantre OM, ale iné použitie /nesmie predsa chýbať v žiadnej praxi/ a k bija mantrám
 4. keďže ide leto, naučíme sa, ako sa neprehriať v horúčavách
 5. a ako inak, čo najviac praxe

Kľudne môžu prísť aj tí,ktorí sa nestihli zúčastniť niektorého z predošlých workshopov
a samozrejme aj vytrvalci, ktorí s nami tieto stretnutia absolvovali.


PATANJALIHO JOGA SÚTRY – WORKSHOP

Dátum: 05.04.2014
Čas: 9,00 - 14,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2,Bratislava


Patanjaliho sútry sú základom klasickej jogy a teda aj základom praxe mnohých z nás.
Pre mňa je to už niekoľko rokov srdcová záležitosť, zaoberala som sa nimi pod vedením
Dr.Bholeho a K.Desikachara. Začala som sa venovať aj sanskritu a jedno z druhým - rada
by som zdieľala to, čo som sa naučila s ostatnými. Ešte mám dlhú cestu pred sebou,
ale s priateľmi to ide ľahšie. Takže pozývam všetkých, ktorí sú či už na začiatku,
alebo už niekde uprostred cesty, skúsime sa dobrať k niečomu zmyslu plnému.

Program

 1. Čo sú to joga sútry a na čo slúžia
 2. Štruktúra textu a rozdelenie
 3. Témy pre sebareflexiu a oslobodenie od naučeného podmieňovania a návykových tendencií
 4. Ako pracovať s mysľou a dychom podľa sútier
 5. Čo vlastne môžem konkrétne použiť vo svojom každodennom živote
 6. Recitácia sútier ako samostatná prax

Prosím ohláste svoju účasť na fb, alebo jana.cahoj@gmail.com


Malá škola pranayamy /piate zo šiestich stretnutí/

Dátum: 15.12.2013
Čas: 9,00-14,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2,BA
Info: jana.cahoj@gmail.com, 0905430062


Pokračovanie cyklu workshopov v tradícii Anubhava Yogy – prostredníctvom vlastného zážitku a 
vnímania ktorú nám sprostredkoval Acharyaji Dr.M.Bhole.
PROGRAM:

 • nadi suddhi pranayama – ešte sme nevyskúšali všetky varianty
 • rôzne zvuky, vnútorné aj vonkajšie čakajú na preskúmanie
 • ujjayí, bhastrika – čo majú spoločné
 • súvislá prax na doma- príklad
 • ak stihneme, vrátime sa k Mahavayaka výrokom a OM ASATOMA
 • ak by niekto mal otázky, venujeme im tiež nejaký čas


Malá škola pranayamy /štvrté zo šiestich stretnutí/

Dátum: 25.01.2014
Čas: 9,00-13,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2, Bratislava


Ďalší z cyklu workshopov pre záujemcov o prácu s dychom,telom a mysľou. Program:

 1. Práca s dôsledkami každodenného stresu
 2. Striedavé dýchanie /nadi suddhi pranayama/, známe aj neznáme varianty
 3. Využitie zvuku /vonkajšieho aj vnútorného/ v rôznych technikách
 4. Bija mantry – čo sú to , niektoré možnosti použitia
 5. Mahavakya výroky – mantra OM ASATOMA..

A čo najviac praktických cvičení
Vhodné aj pre tých, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pranayamou, samozrejme aj pre skúsených.


Stretnutie priaznivcov jogy

Dátum: 25.01.2014
Čas: 15,00 - 19,00
Miesto: Lenardovej 4/A, Bratislava


Budeme robiť aj jogovú prax. O mantrách sa dozvieme viac v podaní Janky Čahojovej.
Verím, že si stihneme aj zaspievať. Vlastné hudobné nástroje sú opäť vítané.

Ako sa dostanete na miesto?
Autobusom treba vystúpiť pri Auparku a ísť smerom cez most cez diaľničný obchvat na Nobelovo námestie.
Autom treba prísť na Nobelovo námestie v Petržalke, odporúčam zaparkovať pri Bille.
Odtiaľ cyklochodníkom smer od diaľnice, po asi 100 metroch narazíte na zelenú prízemnú prístavbu pri vežiaku,
vonku pri dverách je biely zvonček.
V prípade ďalšej potreby nasmerovania, kľudne volajte na môj mobil: 0948-046680


Archív udalostí roku 2013:

Malá škola pranayamy /tretie zo šiestich stretnutí/

Dátum: 7.12.2013
Čas: 9,00-13,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2,BA
Info: jana.cahoj@gmail.com, 0905430062


Voľné pokračovanie cyklu workshopov ANUBHAVA YOGA- joga vlastnej skúsenosti a zážitku

 • Správne dýchanie – použitie ásan, mudier
 • Nadi suddhi pranayama-pokračovanie
 • Uddiyana – bandha, krija , mudra
 • Mulabandha
 • Uddžají pranayama
 • Brahmarí – vnímanie rezonancie, smerovanie
 • Aspoň jednu mantru

Vhodné pre všetkých, aj keď ste neboli na predošlom workshope, alebo nemáte skúsenosť
s pranayamou

Bude to zážitkový workshop, môžu sa zúčastniť aj ľudia, ktorí ešte nemajú skúsenosť s pranayamou

Celý workshop bude podľa systému Dr.Bholeho Anubhava Yoga.
www.samadhi.sk


Cesty k zdraviu - Yogačarya Dr.M.V.BHOLE,PhD

Joga, ako cesta k fyzickému, mentálnemu a duchovnému zdraviu
vedie svetoznámy indický učiteľ a lekár Yogačarya Dr.M.V.BHOLE,PhD

Prvý termín:
Dátum: 23.-24.11.2013
Čas: Sobota 9,00 - 18,00, Nedeľa 9,00 – 16,00
Miesto: Meditačné centrum Samádhí,Mariánska 2, Bratislava

Druhý termín:
Dátum: 30.11.-1.12.2013
Čas: Sobota 9,00 - 18,00, Nedeľa 9,00 – 16,00
Miesto: Darshana Yoga Studio,Štetinova 1, Bratislava

Dr.Mukund Bhole je medzinárodný expert na jogu a vynikajúci učiteľ,  výskumný pracovník, lekár a predovšetkým
fantastický človek. Špecializuje sa na vyučovanie pranayamy , kde používa mechanizmy dýchania, výskumu ktorých
sa venoval v Kaivalyadhama Inštitúte v Indii. Vo svojom učení vychádza z originálnych jogínskych textov a verí,
že tieto dávne jogínske koncepty môžeme chápať z pohľadu moderných psycho-fyziologických poznatkov. Môžeme
objavovať pranayamu, hatha jogínsku prax pri sebapoznávaní, zlepšovaní zdravia a rozvíjaní svojho vedomia.

Pre záujemcov možno dohodnúť individuálne zdravotné konzultácie, prípadne sa môžete
pridať k malej študijnej skupine v čase medzi workshopmi /ohláste sa /

Prihlášky a info: jana.cahoj@gmail.com, mobil: 0905 43 00 62


Malý workshop pranayamy

Dátum: 15.11.2013
Čas: 18:30, 2,5 h
Miesto: Pilates Back Center, Trenčianska 56B
Info: zdeno.yogi@gmail.com

 • rozpoznávanie nerovnováh a ich vyrovnávanie pomocou jednoduchých polôh a dychu
 • dychové techniky, spojené s mechanikou dýchania a ich efekt
 • ako sa stať pozorovateľom a nechať veci diať sa
 • prechod z vonkajšieho sveta do vnútorného
 • použitie nediferencovaného svetla a zvukov
 • vayus a ich praktický význam
 • niečo zo starých textov o pranayame

Bude to zážitkový workshop, môžu sa zúčastniť aj ľudia, ktorí ešte nemajú skúsenosť s pranayamou

Celý workshop bude podľa systému Dr.Bholeho Anubhava Yoga.


Malá škola pranayamy /druhé zo šiestich stretnutí/
Dátum: 26.10.2013

Voľné pokračovanie cyklu workshopov ANUBHAVA YOGA- joga vlastnej skúsenosti a zážitku
Čomu sa budeme venovať tentoraz:

 • rozpoznávanie a odstraňovanie nerovnováh
 • čo je to pránické telo
 • nadi suddhi pranayama, kapalabháti –technika, použitie
 • pranava OM a jej použitie
 • iné použitie zvuku
 • a uvidíme, kam nás zážitok povedie

Vhodné pre všetkých, aj keď ste neboli na predošlom workshope, alebo nemáte skúsenosť s pranayamou

www.samadhi.sk


Malá škola pranayamy /prvé zo šiestich stretnutí/
Dátum: 21.9.2013

Voľný cyklus workshopov – ANUBHAVA YOGA – joga prostredníctvom vlastnej skúsenosti a uvedomenia

Čo nás čaká:

 • rozpoznávanie nerovnováh a ich vyrovnávanie pomocou jednoduchých polôh a dychu
 • dychové techniky, spojené s mechanikou dýchania a ich efekt
 • ako sa stať pozorovateľom a nechať veci a deje diať sa
 • prechod z vonkajšieho sveta do vnútorného
 • čo hovoria niektoré staré texty o dychu a pranayame /Patanjaliho Yoga Sutras, Hatha Yoga Pradípika/
 • vayus a ich praktický význam v pranayame
 • použitie mantier, bándh a mudier
 • čo zaradiť do svojej každodennej praxe
 • použitie nediferencovaného svetla a niektorých zvukov

Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilejších

www.samadhi.sk


Workshop s Lesley Isaacson - Tri Guny
Dátum: 12.-13.10.2013

Tri Guny -základné energie v prírode: tatah krta-arthanam parinama-krama-samaptih-gunanam /Patanjali, IV. 32/

Lesley Isaacson je jednou s najlepších britských učiteliek jogy, ktorá už viac, ako 30 rokov učí učiteľov
jogy v British Wheel of Yoga.Intenzívne sa venuje Iyengarovej joge, pracuje s učiteľmi Krishnamacharyovej
tradície, v Británii, v Indii aj v rámci Európskej únie jogy. Univerzita v Yorku ju pozvala spolupracovať
na štúdii Joga a zdravý chrbát – na túto tému aj prednášala. Je známou homeopatkou a venuje sa aj buddhistickým
meditáciám. Jej hodiny sú plné radosti zo života, entuziazmu a zmyslu pre humor a zároveň hlbokej znalosti
klasickej jogy, starých textov, metodiky a techniky ásan. Poďme sa naučiť to, čo sa učia a praktizujú špičkoví
učitelia v Indii a v Británii. Veľmi vhodné pre učiteľov jogy, ale aj pre každého, kto sa o jogu zaujíma.


Kongres Európskej únie jogy – Zinal, Švajčiarsko
18.-23.august


Rytmus čakier so Swamim Hiteshanandom
Dátum: 10.8.2013
Miesto: Meditačné centrum Samádhí, Mariánska 2, Bratislava
Téma je pokračovaním predchádzajúceho cyklu seminárov so Swamijim.

Tématické okruhy seminára:

 • Čo presne čakry sú a ako fungujú
 • Mýty a zavádzajúce informácie o čakrách
 • Podľa akých kritérií môže človek identifikovat, že jeho praktiky/cvičenia zamerané na čakry boli úspešné,
  že nejde iba o jeho predstavivosť
 • Ako rozvinúť čakry do ich najvyšších možností (praktiky/cvičenia)
 • Opatrnosť a informovanosť ohľadom narábania s čakrami
 • Otázky a odpovede
Swamiji ("svámidži") je zakladateľom “Aryabharati International Society for Hindu Veda Vignan & Atmic
Research” (Medzinárodnej spoločnosti Aryabharati pre výskum Véd a ludskej duše), v skratke AISHVAR (viac
informácií o organizácii nájdete na internetovej stránke www.aishvar.org). Na Slovensku založil a postupne
buduje Európske ústredie organizácie AISHVAR s jedným z hlavných cieľov vybudovat tu prvý ashram (ashram
je sanskritské slovo pre kláštor).

Viac informácií o meditačnom centre: www.samadhi.sk


Dovolenka s jogou
Miesto: Špania dolina
25.07. - 04.08.2013
Tak, ako každý rok, strávime spolu čas v kopcoch, každý deň 2 x joga, večer debaty,
prednášky, mantry, meditácie, prípadne aj EFT. Je to náš tradičný babinec, ženský
kruh, kde môžeme nabrať energiu, poriešiť také tie naše babské veci a oddýchnuť si.
Jana


Workshop s indickým lekárom Dr.M.V.Bholem
3.-5.mája a 11.-12.mája
Pranayama a jogová terapia. Už možno jedny z posledných workshopov pána doktora,
keďže sa už blíži k osemdesiatke a chystá sa na odpočinok.
Pán doktor bude 20.-28.apríla v Čechách, kto by mal záujem, pošlem podrobnosti.

Jana


Workshop pranayamy podľa Dr.Bholeho
Čas: 15.2. 2013  17,00 – 20,00 hod.

Pranayama – dôležitý stupeň na ceste jogy. Pranayama ako vedomie tela, mysle
a dychu. Postupná cesta od periférie tela dovnútra. Učenie sa vnímať procesy,
spojené s dýchaním a dýchacími technikami. Pranayama ako súčasť každodennej jogovej
praxe a spoznávanie samého seba. Využitie mantier, spievanie, recitovanie, mentálna
práca.

O Janke:
Janka je inštruktorka jogy, ktorá sa venuje joge už 28 rokov. Od r.1996 tlmočí a
spoluorganizuje návštevy a workshopy u nás veľmi známeho indického lekára a učiteľa
jogy Dr.Bholeho. Je jeho dlhoročnou žiačkou a vyučuje pranayamu podľa jeho systému
– Anubhava yoga a jeho jogovej terapie.


Workshop s anglickou učiteľkou jogy Lesley Isaacson
Čas: 23.-24.marca.2013, Sobota 9,00 -18,00, nedeľa 9,00 – 16,00

KONCEPT KÓŠ V JOGE - ANNAMAYA, PRANAMAYA, MANOMAYA, VIJNAMAYA,
ANANDAMAYA KOSHA-jemnohmotné a hrubohmotné aspekty našej existencie

Lesley Isaacson je jednou s najlepších britských učiteliek jogy, ktorá už viac,
ako 30 rokov učí učiteľov a inštruktorov jogy v British Wheel of Yoga.Stále sa
intenzívne venuje Iyengarovej joge, seriózne pracuje s učiteľmi Krishnamacharyovej
tradície, v Británii, v Indii aj v rámci Európskej únie jogy. Univerzita v Yorku
ju pozvala spolupracovať na štúdii Joga a zdravý chrbát – na túto tému aj prednášala.
Je známou homeopatkou a venuje sa aj buddhistickým meditáciám. Jej hodiny sú plné
radosti zo života, entuziazmu a zmyslu pre humor a zároveň hlbokej znalosti klasickej
jogy, starých textov, metodiky a techniky ásan. Poďme sa naučiť to, čo sa učia a
praktizujú špičkoví učitelia v Indii a v Británii. Veľmi vhodné pre učiteľov jogy,
ale aj pre každého, kto sa o jogu zaujíma.

Celý workshop bude tlmočený, takže nie sú žiadne jazykové obmedzenia. Ak máte záujem
sa zúčastniť, prosím , zaregistrujte sa čo najskôr, pretože počet miest je limitovaný.


DR.MUKUND BHOLE - ANUBHAVA APPROACH - Prístup Anubhava


Kontakt

Jana Čahojová: mobil.č.: 0905 430 062,
e-mail: janka.cahojova@gmail.com, jana.cahoj@aishvar.org

V prípade záujmu o meditáciu v tradícii tibetského buddhizmu línie karma kagyu pod vedením kvalifikovaného Lámu Sangjeho, pozrite www.kagyu.sk


Posledná úprava 17.05.2018